minder bezetting = minder schoonmaak?

Asito heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen het aantal gebruikers van een ruimte tot de vervuiling ervan. Dit onderzocht zij samen met het Facilitair Bedrijf van Wageningen University & Research, de Universiteit van Twente en Lone Rooftop. De conclusie is dat oeroude aannames niet altijd waarheid blijken te zijn. De gezochte relatie is niet wetenschappelijk vastgesteld.

 

Om deze hypothese te testen hebben de softwareontwikkelaars van Asito een app ontwikkeld voor schoonmaakkrachten. Vijftien schoonmaakkrachten zijn daarbij voorzien van een telefoon inclusief app. In de applicatie kunnen schoonmaakkrachten voordat ze een ruimte schoonmaken op een vijfpuntsschaal aangeven wat de bevuilingsgraad is van die ruimte. Dit levert data op over hoe vervuild de ruimte is, maar ook wanneer de laatste schoonmaak heeft plaats gevonden.

 

Samen met studenten van de opleiding Bedrijf Informatie Technologie van de Universiteit Twente zijn de duizenden metingen, die tijdens het onderzoek zijn verzameld, gekoppeld aan data van Lone Rooftop. Doordat inzichtelijk is gemaakt hoeveel mensen er tussen de schoonmaakbeurten in van de ruimte gebruik hebben gemaakt én hoe vervuild de ruimte was tussen de schoonmaakbeurten in; kon deze data met elkaar worden vergeleken om de hypothese te testen.

 

Uit het onderzoek is niet wetenschappelijk vast te stellen dat de aanname dat er een relatie aanwezig is tussen de bezettingsgraad en de vervuilingsgraad juist is. Met andere woorden: het onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat er een relatie is tussen het aantal mensen dat in een ruimte is geweest en hoe vies deze ruimte is. Marcel Lamers, Lone Rooftop: “Deze resultaten zijn op zijn minst verrassend te noemen en aanleiding voor de betrokken partijen om een vervolgonderzoek te doen. Natuurlijk hadden wij liever gezien dat er een direct verband aangetoond was tussen onze bezetting en vervuilingsgraad. Dat een schoonmaakbedrijf als Asito dit vraagstuk wetenschappelijk oppakt zien wij graag en daar werken we graag aan mee."